Mgr. Martina Marečková

Fyzioterapeut

Magisterské vzdělání v oboru fyzioterapie získala na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Má více než 15 let praxe v oboru. Cenné zkušenosti získala hlavně v Praze na rehabilitační klinice Malvazinky, kde působila 7 let. Další zkušenosti nasbírala na oddělení rehabilitace nemocnice Brandýs nad Labem a oblastní nemocnice Kolín. Martina je certifikovaný fyzioterapeut Vojtovy metody.

Absolvované kurzy:

  • Kraniosakrální terapie 1, Upledger Institut, Praha
  • Baňkování, EduSpa College, Praha
  • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie, Mgr. B. Fischerová, Be Balanced, Praha
  • Viscerální manipulace – břicho 1, Barral Institut, Pierre Very, Mgr.Helena Toušková, Praha
  • Kineziotaping, Centrum andragogiky, Kolín
  • Terapeutický koncept Bazální podprogramy, Jarmila Čápová, Školící a Fyzioterapeutické centrum Jimramov
  • Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, Bc. Vlasta Bezvodová, Fyzioterapie Bezva, Praha
  • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, Mgr. Blanka Vlčková, RL – Corpus Olomouc
  • Výbojová kineziologie v manuální medicíně, Doc. PaedDr. Pavel Kolář, Klinika Rehabilitace FN Motol Praha
  • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Mgr. Šárka Hanušová, Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha