Mgr. Martina Kotýnková

Fyzioterapeut

  • absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • odborné kurzy - Akrální koaktivační terapie dle PhDr. Ingrid Palaščákové Špringrové, Ph.D., kineziotaping, fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence, diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému, mikromasáž očního okolí, lymfatická masáž, reflexní terapie prostřednictvím plosky nohy
  • konference - Kineziologie 2010, Nové trendy ve fyzioterapii u hospitalizovaných pacientů, Rehabilitace a ICF, Rehabilitace v Evropské unii a v České republice
  • více než 15 let odborné praxe, VFN Praha, Klinika rehabilitačního lékařství a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze kde působila 7 let.