Mgr. Lenka Bělecká

Fyzioterapeut

  • absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
  • odborné kurzy - kurz těhotenské masáže, kontexty klinické kineziologie I, instruktorka jógy, senzomotorická stimulace a stabilizace postury, terapeutické využití kinesiotapu, kurz mobilizačních a relaxačních technik, aplikovaná kineziologie, manuální terapie dle Mojžíšové, Vojtova reflexní lokomoce, masér pro sportovní a rekvalifikační masáže
  • více než 10 let praktických zkušeností. Cenné pracovní zkušenosti Lenka získala jako fyzioterapeut v soukromé ortopedické ambulanci MUDr. Barny, Barespoken a posledních několik let pracovala jako vedoucí fyzioterapeut na Poliklinice I.P. Pavlova v Praze, kde pečovala o ambulantní pacienty dospělé a děti od 3 let.