Uplatnění tréninkové terapie při řešení problémů s krční páteří

Obrázek a: typicky opotřebovaná krční páteř v důsledku nesprávného držením těla, nestabilitou a zablokováním několika segmentů

Obrázek b: kyfotické držení střední krční páteře s oslabením zadních vzpřímačů a omezenou funkcí  

Pokud máte dlouhodobě potíže související s krční páteří, potom funkční vyšetření, biomechanické měření a následně i diagnóze přizpůsobený trénink na speciálních přístrojích DAVID může být  efektivní terapií. 

Mnoho bolestivých obtíží v oblasti krku, ramene, paže a ruky souvisí s  funkcí páteře. Příčinou obtíží je zpravidla dlouhodobé přetížení v důsledku nesprávného držení těla a chybných pohybových vzorců. Lokální přetížení způsobuje zvýšení biomechanického namáhání kloubů, meziobratlových plotének a kostí. S uvedenými problémy se v současnosti můžeme setkat napříč populací, dokonce už i u dětí ve školním věku. 

Problémy obvykle začínají chronickým napětím v krku a končí různými bolestmi vyzařujícími do ramene, paže nebo ruky. Což se vyznačuje celou řadou příznaků.  Typické projevy jsou:

- chronické svalové napětí a ztuhlost krku

- bolest hlavy nebo tinnitus

- omezení pohybu a blokování obratlů

- bolest ramen nebo paží

- tenisový nebo golfový syndrom lokte nebo syndrom karpálního tunelu (CTS)

- senzorická porucha nebo necitlivost v paži, brnění v ruky

Funkční klinické projevy se postupně transformují do fixních potíží, které vedou k degenerativním a funkčním změnám v krční páteři. Funkční a strukturální změny také často vznikají po poranění operované krční páteře z důvodu nestability nebo jejího ztuhnutí. Včasná diagnostika a cílená konzervativní terapie mohou odvrátit dlouhodobě potíže, dokonce  i operace. Již viditelné degenerativní změny, lze například kompenzovat zlepšením funkce krční a dalších částí páteře. Určující je svalové napětí, které se projevuje na biomechanickém zatížení kostí, kloubů a meziobratlových plotének. Je zřejmé, že konzervativní terapie nebo chirurgický zákrok jsou z dlouhodobého hlediska úspěšné pouze tehdy, byla-li odstraněna současně příčina či řetězec příčin, které vedly ke vzniku onemocnění.  Zpravidla problémy spočívají ve slabém nebo stísněném svalovém vedení.  Které je navíc permanentně poškozováno moderním způsobem života (počítač,  televize, málo pohybu, špatná rovnováha) a není adekvátně kompenzováno vhodnými volnočasovými aktivitami nebo sportem.

S podporou manuální terapie, terapie rázovou vlnou či elektroterapie, vede cílená tréninková terapie na strojích DAVID z dlouhodobého hlediska k remodulaci svalových funkcí a pohybových vzorců. Postupně se uvolní zátěž páteře, což nakonec způsobí zmírnění nebo ústup obtíží v oblasti ramen, paží a rukou.