Reportáž ČT z našeho pracoviště na téma "Post-Covid" rehabilitace

V rámci post-covidové péče dosahujeme na naší klinice velmi dobrých výsledků. Díky komplexnímu přístupu se nám daří eliminovat následky prodělaného onemocnění a výrazně zvýšit kvalitu života našich klientů. Naše klinika propracovala metodiku post-covidové péče jako jedno z prvních pracovišť v ČR. Při post-covidové rehabilitaci využíváme unikátní přístrojové vybavení v kombinaci se specializovanou fyzioterapií, infuzní terapií aj. Díky našim zkušenostem jsme se objevili v reportáži ČT 1 mezi předními tuzemskými klinikami.