Mikroproudy - BCR Terapie

Biological Cell Regulation systém Luxxamed využívá kybernetickou technologii ke zpracování biologických informací z tkáně za účelem analýzy metabolických procesů a vytvoření vhodného terapeutického programu pro stav každého pacienta. Přístroj Luxxamed 2000+ popisuje celou léčbu pacienta v grafickém formátu, který umožňuje sledovat jeho elektro-metabolický pokrok. Jedinečnou vlastností je schopnost Luxxamedu ukázat terapeutické výsledky předchozích relací, porovnat je s aktuálními výsledky a tak formulovat terapeutický program na míru podle aktuálního stavu pacienta. Pomocí inteligentního systému řízení pacientů má lékař nebo terapeut možnost sledovat proces léčby a plánovat terapii pacienta. Veškerá data týkající se pacienta a léčby jsou uložena v paměti Luxxamedu a lze je vytisknout přímo pomocí připojené tiskárny. To také zajišťuje úplnou a komplexní dokumentaci terapie a postupu pacienta. Nano-fotonická LED patentovaná světelná terapie, která je součástí systému BCR-Therapie, zajišťuje rovnováhu v metabolických procesech, snížení zánětlivých reakcí a zvýšení produkce plynných oxidů dusíku a zvýšené uvolňování proteinu cytochromu C, který hraje důležitou roli při uvolňování energie. Účinnost nano-fotonické terapie světlem Luxxamed LED byla prokázána laboratorní studií provedenou Fraunhoferovým institutem. Tato studie prokázala významné zvýšení intracelulární produkce ATP. Nano-fotonická terapie byla také pozoruhodná svým vlivem na buněčný cyklus, zejména ve vztahu k regeneraci buněk, dělení buněk a vitalitě buněk. Oblasti, ve kterých lze nano-fotonickou terapii aplikovat, jsou extrémně rozsáhlé: Terapie bolesti,  modulace metabolizmu vnitřních orgánů, svalové ošetření, fasciální ošetření, ošetření jizev, dokonce i bércových vředů. Přístroj nachází své uplatnění taktéž u řady neurologických diagnóz. Speciální tvar aplikátorů světla umožňuje nano-fotonickou terapii nasadit ručně uživatelem (lékařem nebo terapeutem) nebo pomocí připevnění na pokožku pacienta. Tím je zajištěno, že terapii lze vždy dodat plně automaticky nebo v souladu s individuálními požadavky konkrétní aplikace.