Konzervativní zaléčení ploténky po nepovedeném chirurgickém zákroku na spinálním centru David

Konzervativní zaléčení ploténky po nepovedeném chirurgickém zákroku na spinálním centru David

V této kazuistice se jedná o příběh muže věku 41let, zaměstnaného jako stavbyvedoucí, který primárně trpěl velkými, urputnými bolestmi zad. Vše bylo zapříčiněno výhřezem ploténky segmentu L4/5. Na specializovaném pracovišti mu byla provedena operace, která se nepodařila, z důvodu záměny operovaného  segmentu. Díky tomu měl pacient po operaci stejné bolesti ještě 3 měsíce od operace, než jsme započali jeho léčbu. ("Failed back surgery syndrome"). Klinické vyšetření pacienta ukázalo nutnost pořízení dalšího MRI, které prokázalo přetrvávající výhřez stejné ploténky, která měla být operována. Nabidnutá reoperace klinikou, kde došlo k pochybení, byla pacientem odmítnuta a požádal nás o konzervativní léčbu. Po dvoutýdenní léčbě s mikroproudy, rázovou vlnou, manuální terapii atd. mohl být pacient znovu diagnostikován a vytvořen funkčně izomerický profil pacientových zad a trupu. Dle klinických a funkčních výsledků byla u pacienta zavedena tréninková terapie na strojích DAVID společně s koordinačním třídimenzionálním cvičením v zařízení Spacecurl, což během 6 týdnů vedlo k vymizení všech klinických příznaků (zcela pominula bolest) a jak je vidět, došlo i k maximální redukci výhřezu ploténky.

4. březen
13. červen
26. srpen

Je zřetelně vidět, jak správná aktivace trupového a páteřového svalstva umožňuje regeneraci meziobratlových plotének a jejich konzervativní léčbu.

Autor: Dr. med. univ. Vlastimil Voráček