Konzervativní léčba výhřezu ploténky s využitím tréninkové terapie na přístrojích David a Spacecurl

Kazuistika

Pacientka, 31 let, s akutními bolestmi zad s lehkou parestesií  v levé noze. Pracuje v kanceláři, kde sedí  5 - 8 hodin denně. Trpěla lehkými bolestmi zad, které zpravidla po krátké době odezněly. Tentokrát trpěla masivní bolestí, která jí neumožňovala stání ani chůzi, proto byla přivezena sanitkou vleže. Po primárním vyšetření a akutní terapii, byla pacientce doporučena návštěva neurochirurgické kliniky. Pacientka doporučení odmítla, neboť se obávala operace zad, což by v jejím případě byl nejpravděpodobnější postup léčby. Diagnoza byla jasná: středně velký výhřez ploténky mezi posledním obratlem a křížovou kostí provázený utlačováním kořenu nervu s vyzařováním do levé nohy. Řešení akutního stavu trvalo několik dní a bylo vedeno ambulantně. Výsledkem bylo snížení bolesti o 60%, což umožnilo pacientku zařadit do tréninkového programu na spinálním systému značky DAVID. Nejdříve proběhlo funkčně-izometrické měření a na základě jeho výsledku s ohledem na diagnózu byla nastavena tréninková terapie na systému David a třídimenzionálním trenažéru Spacecurl. Intenzivní trénink na uvedených strojích vedl k tomu, že výhřez ploténky se zmenšil o více než 80% a pacientka mohla po 3 měsících nastoupit do práce zcela bez symptomů. Jak je vidět na snímcích z MRI, výhřez ploténky se podstatně zmenšil a přestal utlačovat nerv.   Díky možnosti vyšetřit a proměřit pacientovu páteřní a trupovou funkci s vytvořením svalového a funkčního profilu byl vytvořen základ k nastavení trénikové zátěže a jejímu interaktivnímu řízení. Pokrok v terapii byl průběžně testován a kontrolován. 

Výsledkem terapie bylo konzervativní zaléčení výhřezu ploténky, které umožnilo mladé paní fungovat bez jakéhokoli omezení. Vzhledem k tomu, že pravidelně cvičí pod vedením specializovaných fyzioterapeutů očekáváme průběžně další zlepšování stavu.

MRI v akutním stavu

MRI v akutním stavu

Výsledek izometrické a silové diagnostiky

MRI po terapii

MRI po terapii