Bc. Martina Votavová

Fyzioterapeut

Bakalářský titul z rehabilitace získala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Martina má praktické zkušenosti z ambulantní i lůžkové fyzioterapie z nemocnice Nymburk a Léčebné rehabilitace Podluží. Martina se intenzivně vzdělává v oblasti léčby ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, v rámci své terapie využívá Dornovu metodu a Breussovu masáž. Je instruktorkou fyziofitness.

Absolvované kurzy:

  • Viscerální vztahy a jejich využití v klinické praxi
  • Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové 2. část
  • Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové 1. část
  • Rehabilitační využití kinesio tapu
  • Komplexní přístup v terapii triggerpointů s bližším pohledem na posturální a vývojovou kineziologii
  • Instruktor fitness
  • Dornova metoda a Breussova masáž