Bc. Michal Šklíba

Fyzioterapeut

      Bakalářský program fyzioterapie vystudoval na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době studuje magisterský program na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pro obor se rozhodl díky svým předchozím zkušenostem s fyzioterapií díky svým četným sportovním zraněním. Původně se Michal chtěl věnovat sportovní fyzioterapii, s postupem studia a objevováním všeho, co může tento obor nabízet a jak může být prospěšný, se jeho oblasti zájmu trochu proměnili. Věnuje se teď více respirační fyzioterapii, fyzikální terapii a rehabilitaci u pacientů s neurologickými poruchami nebo například postižením ramenního kloubu. Ve své terapii hojně využívá manuální ošetření tkání, vždy však v kombinaci s kinezioterapií (cvičením), které je pro většinu pacientů a poruch zcela zásadní. Z různých metodik má nejblíže ke konceptu PNF, DNS prof. Koláře nebo NDT konceptu. Když se nevěnuje studiu nebo práci, tak je jeho velkým koníčkem orientační běh a turistika.